Geen standaard programma’s

Na een eerste gesprek met de opdrachtgever over doelstellingen, wensen en ideeën, bedenkt ZieOmmeZijde een eerste opzet van een programma.
Een programma dat na één of meer vervolggesprekken zijn definitieve vorm krijgt.