Geen standaard programma’s

Na een eerste gesprek met de opdrachtgever over doelstellingen, wensen en ideeën, bedenkt ZieOmmeZijde een eerste opzet van een programma.
Een programma dat na één of meer vervolggesprekken zijn definitieve vorm krijgt.

Concept

Hoewel wij steunen op onze jarenlange ervaring, hebben wij geen lijstje met standaard programma’s.

ZOZ

Elke opdracht is anders en vraagt om een eigen oplossing en invulling. Onze kennis en ervaring maakt overigens wel dat wij in staat zijn om in korte tijd een programma opzet te presenteren.

ZOZ

Locatie

ZieOmmeZijde heeft geen vaste contracten met leveranciers of locaties.

ZOZ

Bij het kiezen van locaties, volgen wij ons hart en zoeken wij naar de meest passende locatie; Dat kan een vervallen fabriekshal, een loungeruimte, het atelier van een kunstenaar, tent of een theaterzaal zijn.

ZOZ

Creatie

En dan is daar… een eerste idee. Toegespitst op uw vraag, vormgegeven vanuit het gevoel dat u ons gaf tijdens ons eerste gesprek.

ZOZ

Na het bedenken van een eerste idee gaan wij in gesprek met licht- en geluidsmensen, decorontwerpers, artiesten en andere specialisten. Zo komen wij tot een compleet en gedetailleerde uitwerking en invulling van het programma.

ZOZ

Entertainment

ZieOmmeZijde zoekt altijd naar passend entertainment; entertainment dat organisch past in het programmaontwerp. Het is een van onze specialiteiten om samen met artiesten speciaal op het evenement afgestemde entertainmentblokken te ontwerpen. ZieOmmeZijde kan invulling geven aan alle soorten wensen van entertainment:

ZOZ

  • Muzikaal entertainment
  • Straattheater
  • Theater op maat
  • Workshops/shows/activiteiten

Graag denken we met opdrachtgever mee over de invulling.

ZOZ

Catering

De keuze van de juiste Cateraar is belangrijk en is afhankelijk van de gelegenheid. Een hapje, een drankje, een heus diner of een lopend buffet. Ieder evenement en elke bijeenkomst vraagt om een nadere invulling als het gaat om catering.

ZOZ

De keuze van de juiste cateraar is belangrijk en is afhankelijk van de gelegenheid. ZieOmmeZijde is niet gebonden aan een cateringbedrijf. Misschien hebt u zelf een vaste cateraar of bijzondere wensen. ZieOmmeZijde adviseert u graag het maken van een passende keuze.

ZOZ

Budgetbeheer

Al bij het eerste ontwerp van een programma presenteert ZieOmmeZijde een eerste indicatie van de kosten.

ZOZ

Nadat het programma zijn definitieve vorm heeft gekregen, zetten wij deze om in een definitieve begroting. Wij bewaken het budget, zodat u achteraf niet voor onvoorziene uitgaven komt te staan.

ZOZ

Productie

Geen event zonder perfecte organisatie. Tijdens de productiefase coördineren en bewaken wij alle werkzaamheden, waarbij wij volledig ont-zorgen.

ZOZ

In deze fase houden wij echter ook intensief contact met u. Zodanig dat u te allen tijde op de hoogte blijft van de vorderingen en ontwikkelingen.

ZOZ

Coordinatie en regie

Een evenement, een congres of een andere bijeenkomst kan onmogelijk zonder een strakke coördinatie en regie.

ZOZ

Een passende vergelijking is in dit verband een bouwproject. Er is een architect, een bouwcoördinator en diverse soorten bouwvakkers en werklieden. Al die mensen moeten op het juiste moment de juiste dingen kunnen doen. Kortom, regie en coördinatie zijn van cruciaal belang om een bouwproject soepel te laten verlopen. Bij een evenement is dat niet anders. ZieOmmeZijde is de architect en bouwcoördinator. Wij streven ernaar om alle meewerkende partijen aan het project tot een hechte eenheid te smeden; een eenheid die maakt dat er de mooiste en meest bijzondere resultaten worden behaald.

ZOZ

Afbouw

ZieOmmeZijde coördineert de afbouw van het evenement.

ZOZ

Direct na afloop  start die afbouw, al snel lijkt het alsof er niets is gebeurd. ZieOmmeZijde levert de locatie op zoals die voor aanvang van het evenement werd aangetroffen.

ZOZ

Afhandeling

Korte tijd na het evenement is er een afspraak om het project te evalueren.

ZOZ

Tijdens de evaluatie komen verschillende aspecten aan bod: de samenwerking, het oordeel van de bezoekers, de opkomst, wat vond u ervan, wat vonden wij er zelf van en wat had eventueel anders gemoeten. Want daar kunnen we natuurlijk altijd van leren! Verder bestaat de afhandeling van een project grotendeels uit de financiële afhandeling. ZieOmmeZijde ontvangt van alle meewerkende partijen de facturen, controleert de facturen, zorgt voor de betaling en presenteert de eindfactuur aan de opdrachtgever.

ZOZ